JAR maakt zich zorgen over aantal jongeren met stress/depressie

Jongeren en stressdepressie

We zien soms schoolgenoten en vrienden worstelen met nare gevoelens. Somberheid, angst en onzekerheid horen bij onze leeftijd, maar we zien het ook gebeuren dat klasgenoten langere tijd niet op school komen. We zien jongeren die er eenzaam uitzien en zich afzonderen. We horen soms van vrienden dat ze zich rot voelen maar we weten niet wat we kunnen doen of waar ze hulp kunnen  krijgen. Daarom hebben we een werkgroep Jongeren en Depressie. We hopen dat je mee wilt praten. We hebben al drie ideeën, 1. vertrouwenspersonen, 2. praatgroepen, 3 hulpverlenerslijst