Missie & Visie

De Jongeren Actie Raad – JAR- is een groep van 13 jongerenambassadeurs die zich wil inzetten voor de jeugd van Steenwijkerland.

JAR adviseert en is actief in op het gebied van jeugdparticipatie, jongerenactiviteiten, inrichting van jongeren locaties, hangjongeren, alcoholpreventie, kinderen in armoede, zomerkampen, vroegtijdig schoolverlaters en nog veel meer.

JAR wil zorgen voor een beter welzijn voor de jongeren in Steenwijkerland en zet zich in voor een betere leefomgeving voor jongere. JAR wil helpen met het verbeteren van Steenwijkerland!!

En zeg nou zelf, wie heeft er beter inzicht over jongeren dan de jongeren?
De jongerenambassadeurs van JAR komen uit alle sociale lagen en wonen in Steenwijk én in de kernen. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving doordat ze kijken vanuit het jongerenperspectief. Inspraak van JAR zorgt ervoor dat beleid aansluit bij de belevingswereld van jongeren en meer kans van slagen heeft.

Waarom een jongerenraad in de gemeente Steenwijkerland.
• Jongeren hebben het recht volgens het Kinderrechtenverdrag hun mening te geven over zaken die hen aangaan
• Een Jongeren Actie Raad kan een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Met hun eigen zienswijze vanuit
jongerenperspectief kunnen de jongerenambassadeurs een zinvolle bijdrage leveren in hun directe leefomgeving zoals op
school, in de buurt en aan voorzieningen waar jongeren gebruik jongeren en daardoor heeft het beleid meer kans van
slagen

JAR zal zich bewust moeten blijven dat er meer dan 30 kernen zijn. JAR heeft laten weten niets te zien in een koppeling met ‘jong in de kop’. Hoe gaat JAR alle jongeren bereiken. Hier moet over worden nagedacht. Een jongerenraad is één van de manieren om jongerenparticipatie te stimuleren, maar het is een illusie dat je met een jongerenraad alle jongeren bereikt. JAR is er voor alle jongeren in Steenwijkerland, een aantal leden van JAR komt uit de dorpen of kernen. De JAR heeft zich al gepresenteerd voor de BOSS-groep. (besturen plaatselijke belangen en wijkverenigingen) .

JAR heeft ook oog voor de jongeren die niet in beeld zijn, de jongeren die geen opleiding volgen en ook geen werk en soms zelfs geen onderdak hebben. JAR kent een aantal van deze jongeren en heeft een ingang om van deze jongeren te vragen wat zij willen. Deze contacten gaan vaak via social media. De leden moeten niet in valkuil lopen incidenteel zaken te willen oplossen voor deze groep.